Материалите
Материалите, които използваме


„За нас устойчивото развитие не е избор, а необходимост.“
Ето защо ние изградихме българският моден бранд RUDI на принципа: по-съзнателно произвеждане и консумиране на мода.
Това включва използването на органичен памук и рециклирани материали.
Ние се ангажирахме да интегрираме устойчиви и отговорни бизнес практики на всички корпоративни нива, 
с цел да намалим екологичния си отпечатък, като същевременно сме привърженици на положително социално въздействие.